Prekių pristatymo ir garantijos taisyklės

Prekių pristatymas

Gavus apmokėjimą, užsakymas išsiunčiamas per 20 darbo dienų arba terminą nurodyta prekės aprašyme. Nesant galimybei išsiųsti prekės klientas nedelsiant informuojamas. Prekes Lietuvoje ir į kai kurias užsienio šalis Jums pristatys siuntų tarnyba.

Jei praėjus nurodytam terminui po apmokėjimo negavote užsakytų prekių ar delsimo paaiškinimo susisiekite su mumis elektroniniu paštu: [email protected] arba telefonu +37069499558

Svarbu: registruodamiesi taisyklingai nurodykite arba vėliau, prieš užsakydami prekes, patikslinkite savo adresą ir telefono numerį. Ypač svarbu – tikslus pašto kodas (LT-XXXXX), sužinokite jį Lietuvos pašto internetinėje svetainėje https://post.lt/pasto-kodu-ir-adresu-paieska. Registruojantis prašome asmens duomenis nurodyti tiksliai ir tvarkingai – iš didžiųjų raidžių, su lietuviškais rašmenimis, skyrybos ženklais reikiamose vietose, teisingais trumpiniais – g. / raj. ir t.t.

Pvz.:

Vardenis Pavardenis

Žinomoji g. 4-12, Ašmena

Kėdainių raj., LT-45608

Tel. nr.: 86000000

Esant netikslumams Jūsų nurodytame adrese, mes negalime prisiimti atsakomybės už pasimetusius siuntinius.

P.S. taip pat galime pristatyti prekes į kitas Europos šalis (Angliją, Airiją, Latviją, Estija, Lenkija, Norvegiją, Švediją ir t.t.), bet prieš darant tokį užsakymą turite suderinti tai (pristatymą, apmokėjimą) su el. prekybos vadybininkais individualiai [email protected] arba telefonu +37069499558.

Prekių garantija

Visoms prekėms suteikiama 2 metų garantija. Arba jei kitaip nurodyta produkto aprašyme.

Jei garantiniu laikotarpiu Jūsų prekėje išryškėjo gamybinis brokas arba prekė patapo nebetinkama naudoti, tuomet prekę sutvarkysime nemokamai arba pakeisime nauja– tereikia pateikti prekės pirkimo dokumentą. Pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

Garantija nėra taikoma:

 • prekėms, jei jos surinktos ne pagal surinkimo instrukciją;
 • prekėms, jei pažeistos eksploatavimo sąlygos;
 • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
 • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
 • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
 • prekėms, kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio;
 • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties).

Prekės garantiniam aptarnavimui priimamos adresu:

Stačiūnų km, Zarasų r. sav. LT-32208

Tel. nr. +37069499558

Atkreipkite dėmesį, kad:

 • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos;
 • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį aptarnavimo centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

Prekių grąžinimo sąlygos

Kokybiškų prekių grąžinimas

Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.228 straipsnio 1 dalies nuostatomis („Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. jei:

 • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
 • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nenubraižyti dažai, nesulankstytos dalys ir kt.);
 • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos;
 • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.

Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei:

 • prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos;
 • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Grąžinamą prekę prašome išsiųsti žemiau nurodytu būstinės adresu:

Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:

 • prekių supakavimą
 • prekių grąžinimą registruota siunta, mūsų aukščiau nurodytu adresu

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

Grąžinant kokybiškas prekes, Pirkėjui tenka visos su jų grąžinimu susijusios transportavimo išlaidos.

Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę

Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (6.363 straipsnio 7 dalis) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t.y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, ir pan.

Ginčų sprendimo tarnybos

Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/

Pirmiausia visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės [email protected] arba tel. +37069499558

Pirkinių krepšelis